Giris Yap

Sifrenizimi unuttunuz?
Kayit Ol
Istatistikler

10720 Uye Kayitli

Toplam Kayitli Uye Sayisi

725 Uye

Bugun Kayit Olan Uye Sayisi

21 Uye

Aktif Uye Sayisi

241.00 TL

Toplam Kullaniciya Odenen

23 Gundur Hizmet Veriyoruz.


Kurallar

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi Madde 1 
Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme sanalpets.com ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. 
Madde 2 
1) Sanal Pets 26.12.2016 tarihinde yayın hayatına başlamış, oyun oynayarak para kazanma imkanı sunarak üye toplamaktadır. 
2) Sanal Pets üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkca beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden 
yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. 
3) İş bu sözleşme SanalPets.com tarafından üyelere bedel karşılığında vereceği oyun parası yani PetCoin ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi sözleşmenin uyuşmazlıkların
çözümü ile ilgili kurallar ile müşteri nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler. 
4) Ayrıca işbu sözleşme üyelik için üyelerden hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir. 
Madde 3 
Üyelik Sistemi ve Siteye Ulaşım Sağlayan üyelerin Yükümlülükleri 
1) Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda , satın alınan altın dahilinde Sanal Pets isimli sitenin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder.
2) Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü olumsuz fiil ve davranışlar bulunduğu yorumlar, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü
fiilin hukuki ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. Sanal Pets bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez. 
3) Üye site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz. Sanal Pets üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir.
Üyelik bilgilerinin güvenliği ile tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden Sanal Pets sorumlu tutulamaz. 
Madde 4 
Web Sitesinin Yetkileri ve Kullanıcının Özen Yükümlülüğü 
1) Site yönetimi üyenin belirtilen iş bu özleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğine son verme hakkına sahiptir. 
2) Bir başka kişi tarafından üyeye ait bilgilerin kullanılması durumunda site yönetimi tarafından üyenin üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır. 
3) Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkı 
vardır. 
4) Üye, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel veya tüzel kişilik olarak kendi sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına 
alınmasını kabul eder. Hehangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder. 
5) Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri siteye bildirmeyi taahhüt eder. Site üyelerinin bilgilerinin doğruluğu veya
yanlışlığından sorumlu tutulamaz. Site yönetimi kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir. Site üyelerinin yasal mevzuat tarafından izin verilen 
kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir. 
6) Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel 
gösterilmesinden ibarettir.
7) Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe üyeden rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini 
paylaşmaz. 
8) Site bu gibi bilgileri paylaşırken üyelerin menfaatlerini korumaya özen göstereceğini taahhüt eder.
9) Site yönetimi herhangi bir adli veya idari süreç çerçevesinde, istenen tüm üye bilgilerini hiçbir koşul öne sürmeden paylaşma hakkına sahiptir. 
10) Site, teknik problemler veya aksaklıklardan dolayı üye tarafından kesinlikle sorumlu tutulamaz veya hukuki bir yaptırıma maruz bırakılamaz. 
11) altın fiyatları için belirtilmiş olan altın paketlerindeki fiyatlar site yönetimi tarafından değiştirilebilir. 
Madde 5 
Üyelerin Hukuki Sorumluluğu 
1) Üye, Sanal Pets da sunulan hizmetlere Sanal Pets tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara 
uyulmaması halinde Sanal Pets ın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini.
2) Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt 
etmemeyi yayımlamamayı, dağıtmamayı. 
3) Sanal Pets ın izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı. 
4) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi. 
5) Üye, haksız kazanç elde ederse(Bot vs) tespit edildiği zaman haksız olarak elde ettiği kazancın yüzde 25 fazlasını geri iade edeceğini, etmediği takdirde hukuki işlemlerin 
başlatılacağını. 
6) Sanal Pets da verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının Sanal Petsa ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, kabul ve taahhüt eder. 
Madde 6 
Kullanıcı Hakları 
1) Sanal Pets belirleyeceği bir üyelik sistemi ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Üyelik kişiye özeldir ve aynı üyelik hakları farklı kişilere verilemez.
2) Üyeye satın almış olduğu paket doğrultusunda her gün kazanç elde edebileceği materyaller verilecektir. 
Madde 7 
Yetkiler; bu sözleşme kapsamında Sanal Pets aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. Sanal Pets sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere durdurabilir. 
Sistemin geçici süre durmasından dolayı müşteri üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
Madde 8 
Kayıtların Geçerliliği 
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, 
bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu
hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 
Madde 9 
Gizlilik 
Üye sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde Sanal Pets ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve 
kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Üyenin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, 
müşteri bu konuda Sanal Pets in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder. 
Madde 10 
Vergilendirme 
1) Üyenin Sanal Pets üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye de mevcut Vergi Kanunları na göre vergilendirilir. 
2) Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca üye nin kayıt düzeni ile ilgili tüm 
sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. 
Madde 11 
Uygulanacak Hükümler - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
1) Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu vesair) uygulanacaktır. 
2) İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 
Madde 12 
İade Şartları 
Sanal Pets Sitemizden Para İadesi Almak için Satın Aldığınızdan 24 Saat Süre İçinde Canlı Destek Sistemi Üzerinden Başvurursanız Yüzde 40 ı Tarafınıza İade Edilir.
Yüzde 60 Kesinti İse Vergiler İçin Otomatikmen kesilmiş Olur.
Madde 13 Oyun İçi Genel Kurallar
1) Multi üyelik yasaktır.
2) 1 Cihazdan 2 hesap kontrol edebilirsiniz. Aynı wifi sıkıntı yaratmaz.
3) Depo sınırsızdır.
4) Üretim Sınırsızdır.
5) Bot, hile, illegal programlar kullanıldığı takdirse sınırsız olarak ban atılır.
6) Argo,küfür vs içeren kullanıcı adları görüldüğünde sorgulamaksızın ban atılacaktır.
7) Yöneticiler kimseye sormaksızın siteye herhangi bir özellik ekleme , çıkarma veya güncelleme yapabilirler..

© 2017 Tum Haklari Saklidir.
Reklam Ver